Feber hos barn: Vad varje förälder bör veta

22 december 2023
Renate Degerth

editorial

Feber är en av de vanligaste orsakerna till oro och läkarbesök bland föräldrar med unga barn. Det är kroppens naturliga svar på infektion och kan vara ett tecken på att barnets immunförsvar kämpar mot virus eller bakterier. Trots att feber kan vara skrämmande att bevittna, så är det viktigt att komma ihåg att det oftast är ett symtom på något som i de flesta fall går över av sig självt. Denna artikel syftar till att ge insikter om feber hos barn vad det är, när du bör oroa dig, och hur du bäst tar hand om ditt barn när termometern visar höga siffror.

Förståelse av feber

Feber definieras som en tillfällig ökning av kroppens basstemperatur, vanligtvis över 38 C. När barn känner sig varmare än vanligt och kanske är mer slöa eller irritabla, blir termometern ett viktigt verktyg. Det är viktigt att förstå att feber i sig inte är en sjukdom, utan ett symtom, och att det vanligen är en del av kroppens försvar mot infektion.

I de flesta fall är febern orsakad av vanliga infektioner som förkylningar eller influensa, men det kan också bero på andra saker såsom vaccinationer eller att tänder är på väg att bryta igenom. Även om feber ofta inte är farlig i sig, så bör du ändå hålla ett öga på ditt barns andra symtom och beteende, och vid behov konsultera läkare för en professionell bedömning.

När bör man oroa sig?

Många föräldrar undrar när feber övergår från att vara en naturlig immunrespons till att vara en anledning till oro. Generellt rekommenderas att man söker medicinsk vård för feber hos barn under 3 månader med feber över 38 C, eftersom deras immunförsvar ännu inte är fullt utvecklat. För äldre barn, var uppmärksam på feber som varar längre än 3-4 dagar, eller om febern återkommer efter att ha lagt sig en tid.

Andra varningstecken inkluderar:

– Om barnet verkar mycket sjuk, dvs. är mycket slött, svårt att väcka eller tröstlöst gråtande.

– Förekomst av utslag som inte bleknar vid tryck.

– Svår huvudvärk, nackstelhet eller ljuskänslighet.

– Svårigheter att andas eller snabb andning.

– Påtaglig kräkningar eller diarré.

– Feber ihop med krampanfall.

image

Hantera feber hemma

När du har uteslutit allvarliga orsaker och tillstånd kan du ta en del steg för att lindra barnets obehag hemma. Klä av barnet till lättklädd eller vid behov avskalat för att undvika överhettning och se till att barnet får mycket vätska för att undvika uttorkning. Vid behov kan febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen ges, men det är viktigt att följa doseringsanvisningarna noggrannt och inte ge läkemedel till barn under rekommenderad ålder utan läkares ordination.

Det kan också hjälpa att hålla rumstemperaturen behaglig och undvika tunga täcken. Ge barnet att äta det de känner för och tvinga inte i dem mat om de inte är hungriga. Kom ihåg att kärleksfull uppmärksamhet och tröst kan göra underverk för ett sjukt barn.

När ska man söka vård?

Om du är osäker på orsaken till feber eller hur du ska hantera symtomen bör du inte tveka att söka professionell hjälp. Det finns flera resurser för föräldrar, inklusive nationella hälsoinformationstjänster, barnakutmottagningar och familjeläkare. Det är också viktigt att omedelbart söka medicinsk hjälp om barnet visar några av de tidigare nämnda varningstecknen eller om ditt föräldrainstinkt säger att något inte stämmer.

Sammanfattning

Feber hos barn är vanligt och oftast inte en anledning till allvarlig oro. Det är dock av yttersta vikt att känna till de tecken som kan tyda på en allvarligare infektion eller sjukdom. Att känna igen och förstå feber symtom hjälper dig som förälder att ta de rätta besluten när det kommer till ditt barns hälsa. Och om osäkerheten kvarstår, finns [Bashi](https://www.bashi.se/), talspråkens samlingsplats, som erbjuder pålitlig information och rådgivning för föräldrar och vårdnadshavare i alla lägen. Besök deras webbsida för att få tillgång till en skatt av information om barns hälsa och utveckling.

Fler nyheter